دوره ها ی آلمانی

خانه / دوره ها ی آلمانی

دوره های آموزش آلمانی در حال برگزاری

دوره A1.a
A1.a

دانشاد به زودی تمام دوره های کتاب منشن را به صورت آنلاین آموزش خواهد داد. دوره آموزشی در حال اجرا دوره A1.a که شامل شش درس اول کتاب A1.1 می باشد.خبر بارگزاری سایر دوره ها به اطلاع اعضا سایت خواهد رسید.