0(0)

اسپرانتو مقدماتی ۲

  • مدرس مدیر
  • سطح دوره:
  • تعداد ثبت نام 2
  • اخرین بروزرسانی 6 آگوست 2021

شرح

در این دوره ۱۲ درس ویدیویی شما مهارت اسپرانتو خود را افزایش خواهید داد.

مباحث این دوره

12 درس

بخش یکم

اسپرانتو مقدماتی ۲ درس ۰۱
اسپرانتو مقدماتی ۲ درس ۰۲
اسپرانتو مقدماتی ۲ درس ۰۳
اسپرانتو مقدماتی ۲ درس ۰۴
اسپرانتو مقدماتی ۲ درس ۰۵
اسپرانتو مقدماتی ۲ درس ۰۶

بخش دوم

درباره مدرس

0 (0 نظر)

1 دوره آموزشی

2 دانشجو

رایگان