0(0)

زبان انگلیسی مقدماتی ۱

  • تعداد ثبت نام 2
  • اخرین بروزرسانی 6 آگوست 2021

شرح

این دوره یکی ار دو دوره های مقدماتی است که دوره یکم دارای ۵۲ درس می باشد.

دوره دوم دارای ۳۰ درس می باشد.

مباحث این دوره

52 درس

بخش یکم

انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۱
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۲
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۳
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۴
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۵
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۶
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۷
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۸
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۰۹
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۱۰
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۱۱
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۱۲
انگلیسی مقدماتی ۱ درس ۱۳

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

درباره مدرس

0 (0 نظر)

3 دوره آموزشی

4 دانشجو

رایگان